Om svømmehallen

Vi som jobber i svømmehallen:

Svein Olav Lund, Daglig leder, svein.olav.lund@kongsvinger.kommune.no
Ragnhild Ullerlien, ragnhild.ullerlien@kongsvinger.kommune.no
Morten Fjell, Teknisk drift, morten.fjell@kongsvinger.kommune.no
Hege Tomteberget
Kjersti Lysen Haagensen
Resid Omerovic
Karoline Fjeld
Ero Petter Berg, tillitsvalgt
Karin Flikkeid
Gjermund Haakerud
Hieu Minh Tran
Mette Holth Lystad
Birger Mostue, Ekstravakt
Fredrik Olsen, Ekstravakt
Malin Amundsen, Ekstravakt
Silje Hamletsen – ekstravakt

Historien:
01.01.2012 avvikles driftselskapet Kongsvinger Svømmeanlegg AS og driften overføres til Kongsvinger Kommune avdeling IDRETT. Denne avdelingen omfatter Kongsbadet, Kongshallen (ishallen), Gjemselund, Tråstad friidrettsanlegg og Skansesletta. For deg som badegjest vil omorganiseringen ikke være synlig, bortsett fra nytt navn: KONGSBADET. Leder for avdeling idrett er Svein Olav Lund.

11.11.2011 Klokka 11:11, Reåpnet etter 7,5 måneder.

01.04.2011, Stengt pga omfattende rehabilitering og modernisering. Stipulert til å koste ca 22 millioner kroner.

01.01.2007, Svømmehallen ble omorganisert fra Kommandittselskap til Aksjeselskap. Navnet ble endret fra KS Kongsvinger Svømmeanlegg til Kongsvinger Svømmeanlegg AS.

1988, Kongsvinger Svømmeanlegg ble åpnet etter stor innsats fra frivillige.